fb-pixelKontakt | Kostrej
Mixnábytok sa zmenil na Kostrej
Po-Pi: 09:00 - 17:00:

0917 033 033

info@kostrej.sk

logo
0

Kontakt

Telefonický kontakt: +421 917 033 033  (pondelok až piatok 09:00 - 17:00)

Mailový konakt: info@mixnabytok.sk

 

Fakturačné údaje:

NK-Plus, s.r.o.
Vajanského 65
071 01 Michalovce
IČO: 46407260
DIČ: 2023387421
IČ DPH: SK2023387421


Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK30 7500 0000 0040 2418 9715

Zapísaná v obchodnom registri: okresný súd Košice I. oddiel s.r.o., vložka 28859/V


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI Košický kraj - odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa
Vrátna 3
073 79 Košice I
mail: ke@soi.sk